Fysioterapeut Vibe Suhr Terkildsen

Vibe Suhr Terkildsen er uddannet professionsbachelor i fysioterapi i Århus i 2003. Vibe er uddannet instruktør i Fysiopilates og GLAO:Ryg, og underviser på hold inden for disse træningskoncepter.

Vibe tilbyder også individuelle behandlinger til alle alders- og patientgrupper.

Vibe har derudover en efteruddannelse som ridefysioterapeut, har eget ydernummer, og tilbyder ridefysioterapi på Egmont Vestergaard i Odder, og på Hylke Ridecenter i Skanderborg.

Ridefysioterapi hører under sygesikringen, og er et behandlingstilbud til patienter, der er henvist via egen læge.