Skulder

Smerter i skulderen er meget almindelige. Der findes mange årsager, og de fleste kan diagnosticeres, behandles og forebygges hos os.

skulder

Akromio-klavikulær led artrose / AC-led artrose
Akromio-klavikulær leddet (også kaldet AC- leddet) sidder, hvor kravebenet og den øvre del af skulderbladet mødes. Leddet har forholdsvis lille bevægelighed, men har alligevel en vigtig stabiliserende funktion. I AC- leddet kan der opstå artrose, også kaldet ”slitage”, men det behøver ikke være årsagen til smerter i leddet. AC- leddet kan let blive forstuvet og er involveret i ca. 10% af alle skulderskader.
Impingement syndrom
Impingement syndrom er en irritation og betændelse af skulderleddets muskelsener og slimposer.
Skuldermyalgi
Skuldermyalgi er smerter fra muskulaturen rundt om skulder og nakke.
Skuldertendinopati – kalk skulder
Skuldertendinopati er en fællesbetegnelse for langvarige plager og smerter i skuldersenerne , specielt i musklens infraspinatus, supraspinatus, subscapularis og biceps. Traditionelt omtalte man skuldertendinopati som inflammation af en sene eller senefæste. Nyere forskning peger i retning af at inflammation er mindre vigtig.
SLAP-Læsion (Superior Labrum Anterior Posterior)
SLAP-Læsion er en skade på øvre del af ledlæben i skulderen. Skaden ses oftest hos personer som dyrker holdidræt, kontaktidræt eller er udsat for fald i hverdagen.

De fleste smerter i skuldrene kan afhjælpes i Sundhedshuset Odder.