Lændesmerter

michael_justad_laend
Lændesmerter er det almindeligste problem i nerve-, muskel- og bevægeapparatet og samfundets dyreste enkeltlidelse. Ondt i ryggen er en smertefuld, men som regel ufarlig tilstand. Mange bliver hurtigt bedre, men tilbagefald er desværre almindelige. 
Prolaps
Mellemhvirvelskiverne ligger mellem ryghvirvlerne gennem hele rygraden. Disse består af ydre ringe af hård brusk, samt et smidigere kernemateriale. Hvis de ydre ringe revner, kan det blødere kernemateriale presses ud. Derved opstår der en prolaps. 
Spondylolistese
Spondylolistese oppstår ved at en ryghvirvel glider fremover i forhold til foranliggende hvirvel, og skyldes et brud i begge hvirvelsøjlerne (pars interarticularis) på en ryghvirvel. Hvis det ikke er nogen glidning men brud i begge hvirvelbuer kaldes det en spondylolyse. Tilstanden er udbredt og findes hos ca 5 – 8% af befolkningen.
Lowercross syndrom
Lowercross syndrom er ikke en skade eller en sygdom. Det er en tilstand som skaber ubalance i muskelskeletsystemet i området omkring hofte, bækken og korsryggen. Selv om selve tilstanden er ufarlig, så kan denne ubalance over tid skabe en unødvendig skæv belastning på muskler og led. Over tid vil en skæv belastning kunne medføre nedsat funktionsevne, nedsat belastningstolerence og slitageændringer. Ofte kan Lowercross syndrom være en årsag til tilbagevendende plager.
Spinal Stenose
Spinal stenose er en indsnævring af rygmarvskanalen. Indsnævringen kan trykke direkte på rygmarven eller på nerverødderne som forgrener sig ud fra rygmarven. Dette kan forårsage smerter, en følelse af, at benet ”sover”, kramper, følelsesløshed eller svaghed i ben og fødder.
Artrose
Artrose, også kaldet slidgigt, degenerativ lidelse, eller spondylose. Lidelsen rammer primært ledbrusken (mellemhvirvelskiven). Historisk set ser det ud til at artrose i korsryggen altid har forekommet. Korsrygartrose kan ses på almindelig røntgen.  Udtalt artrose giver nødvendigvis ikke kraftigere symptomer end en mindre udviklet artrose. Symptomene er individuelle. Artrose er den hyppigste ledlidelse og rammer oftest folk over 60 år. 
Skiveudposning
Mellemhvirvelskiverne, eller bruskskiverne, ligger som en pude mellem ryghvirvlerne. Disse puders funktion er at støtte bevægelse af rygraden, samt støddæmpning for at beskytte ryg og nakke. Mellemhvirvelskiverne består af ydre ringe af hård brusk, samt en blødere kerne. 
Akutte lændesmerter/hold i lænden
Akut ondt i lænden er en smertefuld, men ufarlig tilstand. Denne type ondt i ryggen er også kendt som hekseskud, hold i ryggen eller lumbago. Ondt i lænden er den almindeligste lidelse i nerve-, muskel- og bevægeapperatet.