Bækken, hofte og lyske

Bækkenplager, gravide
Bækkenlidelser er en af de almindeligste årsager til sygemelding blandt gravide. Bækkenlidelser er en ufarlig tilstand både for mor og foster. Bækkenløsning er et velkendt begreb i denne sammenhæng, men fagpersoner vælger oftere at gå bort fra denne diagnose.

Bækkenløsning
Bækkenløsning er en naturlig proces, der sker hos alle gravide for at forberede bækkenet til fødsel. Derfor forsøger fagpersoner at gå bort fra diagnosen «bækkenløsning» og i stedet kalde det «bækkenlidelse hos gravide», hvis bækkenløsningen medfører smerte.

Læs mere om smerter, hvis du er gravid eller hos dit barn her.
Bækkenlåsning
Bækkenlåsning beskriver en tilstand, hvor iliosakralleddet (bækkenleddet) i bækkenet mister funktion og bevægelighed. Dette kan resultere i smerter og muskelspændinger i bækken, sæderegion, lyske og lår.

Hofteartrose
Artrose, også kaldet slidgigt, eller degenerativ lidelse. Lidelsen rammer primært ledbrusken. Hofteartrose kan ses på almindelig røntgen.  Udtalt artrose giver nødvendigvis ikke kraftigere symptomer/smerter end en mindre udviklet artrose. Symptomene er individuelle. Artrose er den hyppigste ledlidelse og rammer flest over 60 år. Det er vigtigt at få stillet diagnosen tidligt.

Piriformis-syndrom
Piriformis er en muskel der sidder dybt i sæderegionen. Pririformis-syndrom er helt ufarlig, men kan give mange smerter. Grunden til, at dette kaldes et syndrom, er at spændinger i denne muskel ofte omfatter dysfunktioner i nærliggende led, nerver og omkringliggende muskler. Dette fører til ikke-ideelle bevægelsesmønstre, og der vil ofte være forskel på længden af benene.

Psoas-myalgier
De tre muskler, psoas major, psoas minor og iliacus, danner sammen iliopsoas, den vigtigste hofteledsbøjer vi har. Når man står oprejst og løfter knæet op, er det primært denne muskel man bruger.