Akupunktur

Akupunktur dækker over forskellige former for behandlings teknikker og her i klinikken anvendes følgende:

 • Kropsakupunktur
 • Elektroakupunktur
 • Øreakupunktur
 • Laserakupunktur
 • NADA
 • TDP-lampe

Behandlingsmetoderne kan stå alene eller kombineres.


Akupunktur/kropsakupunktur:
Akupunktur er en flere tusind år gammel behandlingsform, der har sin oprindelse i Østen og Traditionel Kinesisk Medicin (TCM). Akupunktur betyder behandling med nåle, og er en afbalancerende behandling af hele kroppen/ mennesket. 

Akupunkturen bygger på den teori, at skaber balance mellem yin og yang, og sørge for at kroppens livsenergi også kaldet Qi, kan flyde frit i de rigtige retninger i meridianerne. Hvis livsenergien Qi er forhindret i at cirkulere frit, kan der opstå ubalance og blokering, som kan medfører smerte og sygdom.
Akupunktur har vist sig som en skånsom og yderst effektiv behandlingsform, og mange års erfaring og resultater har medført, at lægevidenskaben i vesten nu også er blevet interesseret heri. På mange hospitaler verden over indgår akupunktur nu i patientbehandlingen.

Hvad kan akupunktur anvendes til?
Verdenssundhedsorganisation WHO, har udarbejdet en liste over en lang række sygdomme, hvor akupunktur har en dokumenteret effekt.

Herfra kan bl.a. nævnes følgende:

 • 
Smerter

 • Smerter i led og muskler

 • Piskesmæld, ryg- og iskias smerter

 • Frossen skulder

 • Tennis- og golfalbue
 • Hovedpine/ migræne / trigeminus neuralgi / lammelser

 • Astma, bronkitis og hoste
 • Allergier af forskellig slags (Høfeber, parfume- og duftallergi, MCS, eksem, udslæt)
 • Mave- og tarmlidelser (Tyktarmsbetændelse, mavesår, mavekatar, forstoppelse, diarre samt oppustethed)
 • Bi- og kæbehulebetændelse
 • Eksem, uren hud, kløe samt helvedsild

 • Kredsløbslidelser, ødemer
 • Hormonelle forstyrrelser (menstruations ubalancer/ smerter, fertilitets problemer, hedeture, graviditets kvalme)
 • Afhængighed af stimulanser (Tobak, narkotika samt medicin)
 • Psykisk samt alment helbred, herunder træthed, stress, depressioner, angst, søvnproblemer, rastløshed samt svedeture

Akupunktur kan lyde som en mirakelkur, men hvis symptomer og sygdomme betragtes som en ubalance i kroppen, bliver det mere forståeligt, at akupunktur som balanceskabende behandling kan have så bred en effekt.

Hvordan foregår en behandling og hvordan virker det?
Akupunktur bygger på et holistisk menneskesyn, hvor det er det hele menneske der behandles og ikke kun symptomet. Derfor er det vigtig, at få så mange informationer af klienten som muligt, hvilket gøres via en samtale, hvor der stilles en række spørgsmål. Derudover anvendes der tunge- og pulsdiagnose som værktøjer til at klarlægge kroppens ubalancer, hvorefter diagnosen og behandlingen fastlægges.

Behandlingen foregår ved at, der indføres tynde, sterile engangsnåle i udvalgte punkter på kroppen. Punkterne er forbundet med kroppens indre organer via interne forbindelser (meridianer/ energibaner). Ved indsætningen af en nål i et akupunkturpunkt påvirker man livsenergien (Qi), hvorved energien flyder frit og balancen i meridianernes energiforløb genfindes. Behandlingsreaktionen kan være alt fra kulde, varme, afslappelse, kløe, summen og til prikken flere steder på kroppen.
Første behandling varer ca. 45-50 minutter incl. samtale og journalskrivning. Efterfølgende behandlinger varer ca. 40 min.
Antal behandlinger afhænger af den enkelte klients tilstand, men der skal være en effekt af behandlingen inden for de 3 første behandlinger.
Efter behandlingen oplever nogle klienter træthed, og andre oplever forøget energi og bedring. Der kan også opleves en opblussen af symptomerne samme dag eller dagen efter. Husk at indtage rigeligt med væske (vand) efter behandlingen, så kroppen får hjælp til udskillelse af affaldsstofferne.
Kropsakupunkturen suppleres ofte med andre behandlingsformer såsom: Øreakupunktur, laserakupunktur, El-stimulation, TDP-lampe, KST-teknikker, kiropraktik, massage, øvelser og vejledning i kost og gode tilskud.

Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til behandling med akupunktur, da jeg er RAB/SA-registreret gennem Dansk Akupunktur Union.


Øreakupunktur/auriculoterapi:
Auriculoterapi har sin oprindelse i 1950’ernes Frankrig. Det var lægen Poul Nogier, der efter mange års studier fandt frem til at øret afspejlede hele kroppen, og han blev i 1996 indstillet til Nobelprisen i medicin for sine opdagelser.

Øreakupunktur er således en vestlig behandlingsteknik, der påvirker kroppen og dens organer via ørets reflekszoner. Ligesom på fødderne afspejler øret hele menneskekroppen. Denne teknik hviler på videnskabelige og godkendte argumenter og understøtter en forståelse af vores centralnervesystem (CNS). Smertebanerne og ørets nerveforsyning har en meget stærk forbindelse, hvilket viser sig ved at smerter på et bestemt sted på kroppen giver ømhed og smerte på den tilsvarende reflekszone på øret. Det er en effektiv og hurtigvirkende behandlingsform til mange forskellige ubalancer, men bruges oftest til smerter i led, knogler og muskler, samt til tobaksafvænning og vægttab. Ved at sætte akupunkturnåle i reflekszonerne på øret, vil kroppen reagere ved at genskabe sin egen normale balance og smerter vil ofte blive lindret eller helt ophøre.

Hvad kan øreakupunktur anvendes til:

 • Smerter i muskler og led
 • Smerter
 • Iskias smerter
 • Migræne, hovedpine
 • Hormonelle lidelser(menopause)
 • Tobaksafvænning
 • Obstipation
 • Vægttab
 • Nedsat fertilitet hos kvinder
 • Angst og ængstelse
 • Allergier

Hvordan foregår en behandling?
Behandlingen foregår ved, at der sættes små sterile permanåle i reflekszonerne på øret, som repræsenterer de zoner på kroppen, hvor der opleves en ubalance. Permanåle er kun 1 millimeter i længden. Klienten skal gå med nålene i 8-14 dage. Hvorefter de selv løsner sig og falder ud. Der anvendes også ørefrø og kugelmagneter i klinikken.
 (På billedet ses en permanål, som anvendes til øreakupunktur).

Behandlingen er god i kombination med andre terapiformer såsom: kropsakupunktur, zoneterapi, kiropraktik, massage, KST, fysioterapi m.m., men kan også stå alene.

Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til behandling med akupunktur, da jeg er RAB/SA-registreret gennem Dansk Akupunktur Union.
NADA: (National Acupuncture Detoxification Association)


Nada:
NADA så sin begyndelse i USA i 1970’erne. Dr. Michael Smith fra Lincoln Hospital udviklede dette system med henblik på at afgifte og afvænne mennesker fra narkotiske rusmidler. Metoden har i dag bredt sig til det meste af verden, herunder
Skandinavien.

Udover afvænning af narkotiske rusmidler og alkohol har NADA også vist sig at være yderst effektivt til psykiske problemstillinger og personlig procesudvikling.

Nada kan anvendes til:

 • Stress
 • Fysisk og psykisk uro
 • Angst
 • Akut krise
 • Søvnløshed
 • Indre kontrol
 • Aggression
 • Abstinenser og stoftrang
 • Tobaksafvænning

Hvordan foregår en behandling og hvordan virker det?
NADA-akupunktur er et standardiseret øreakupunktur-program, som består af fem kinesiske ørepunkter. Der indføres sterile engangsnåle i de fastlagte punkter, som klienten skal ligge med i 45 min. Behandlingsreaktionen er ofte ekstrem afslappelse og ro. Nogle kan opleve hovedpine eller mindre utilpashed, som ofte er kortvarige gener. Det er individuelt hvor mange behandlinger klienten har brug for, men for at opnå de bedste resultater kræves der oftest flere behandlinger. NADA-akupunktur kan ikke overdoseres.

Behandlingen suppleres ofte med kropsakupunktur, KST m.m. alt efter ønskede effekt.

Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til behandling med akupunktur, da jeg er RAB/SA-registreret gennem Dansk Akupunktur Union.


Elektroakupunktur:
Elektroakupunktur er en akupunkturform, hvor der sendes en meget svag strøm igennem de nåle der er sat i de udvalgt akupunktur punkter på kroppen.

Hvad kan elektrostimulation anvendes til:
Elektroakupunktur anvendes hvis der ønskes en yderligere stimulation af punkterne. Det har vist sig at denne form for akupunktur kan have en stærkere effekt end almindelig akupunktur ved visse former for lidelser og kroniske tilstande.
Strømstimulationen løsner muskelspændinger og dæmper/ blokerer for smertesignaler til hjernen.

Elektrostimulation anvendes oftest til:

 • Smertebehandling
 • Ledproblemer
 • Muskelspændinger
 • Sportsskader
 • Overbelastningsskader etc.

Drik rigeligt med vand efter behandlingen, så kroppen kan udskille affaldsstoffer.

Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til behandling med akupunktur, da jeg er RAB/SA-registreret gennem Dansk Akupunktur Union.


Laserakupunktur:
(Laser anvendes ofte til børn og klienter der ikke ønsker behandling med nåle).

Forskeren Endre Mester fra Semmelweis Universitetet (Budapest) beviste i 1967, at laser kan have en virkning som biostimulation, og er siden blevet anvendt til fysiologisk behandling af en lang række lidelser. Laser er en speciel form for forstærket lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret. Forskning har vist at laser øger celleproduktionen i bindevæv, bruskvæv og scener via biostimulation. Dvs. at vævet styrkes, hævelse reduceres, blodgennemstrømningen forbedres, inflammation reduceres og cellens metabolisme øges, hvilket fremskynder kroppens egne reparationsprocesser.

Hvad kan laserakupunktur anvendes til:
Laserakupunktur anvendes ofte til børn og klienter der ikke ønsker en behandling med nåle. Behandlingen er ufarlig og smertefri. Behandlingen kan være enkeltstående eller bruges i kombination med andre behandlingsformer som akupunktur, akupressur, KST, Zoneterapi m.m

Eftersom Laserakupunktur sætter gang i alle kroppens naturlige reparationsmekanismer og understøtter kroppens egne funktioner, og får dem til at ske langt hurtigere, er det en effektiv behandlingsform og anvendes ofte til:

 • Mave-Tarm problemer hos børn
 • Uro/ søvnproblemer hos børn
 • Smertebehandling, som følge af frigivelse af endofin og serotonin
 • Sportsskader
 • Inflammationstilstande
 • Hudproblemer
 • Hælspore
 • Forkølelsessår
 • Trigeminusneuralgi

Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til behandling med akupunktur, da jeg er RAB/SA-registreret gennem Dansk Akupunktur Union.


TDP-lampe terapi:
TDP-terapi (Bio-spektrum behandling) er behandlingsterapi med varme. Lampen kendetegnes ved, at være forsynet med en metalplade belagt med en speciel sammensætning af 33 forskellige mineraler. Når mineralpladen opvarmes ved hjælp af elektricitet til en bestemt temperatur sættes disse i bevægelse og udstråler elektromagnetiske infrarøde bølger, som optages gennem huden og virker harmoniserende, samt trænger i dybden og fremmer vævs- og organfunktioner. Udover at varme, er den meget værdsat for dens smertelindrende effekt.

Hvordan forgår en behandling og hvad kan tdp-terapi anvendes til:
I klinikken indgår TDP-terapi oftest som supplement til en akupunkturbehandling, hvor den anvendes som smertelindrende, muskelafspændende, dybdegående eller som varmekilde. Lampen placeres 20-30 cm over kroppen, hvor nålene er isat de udvalgt punkter, og klienter ligger med varmen over den udvalgte kropszone i 30-45 minutter, eller efter ønske.
Behandlingen er smertefri. Effekten af behandlingen er oftest en mærkbar smertelindring og afspænding. Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand efter behandlingen, så kroppen kan udskille affaldsstoffer.

​Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til behandling med akupunktur, da jeg er RAB/SA-registreret gennem Dansk Akupunktur Union.