Psykologi

Psykologi er den videnskab, der beskæftiger sig med menneskelige erfaringer og oplevelser, adfærd, tanker og følelser. Har du nogensinde spekuleret over, hvorfor forskellige mennesker reagerer forskelligt på den samme begivenhed? Hvordan vi kan lære os ting, og hvorfor nogle har lettere dette end andre? Hvorfor vi føler os stressede i situationer, vi har det ubehageligt med? Om hvad der gør nogle mennesker oplever intens angst relateret til bestemte situationer, eller at andre oplever perioder, hvor de er deprimeret og ulykkelige? Disse er et par eksempler på spørgsmål, som psykologien som beskæftiger sig med som disciplin.

Hvad er en psykolog?
En psykolog har studeret videnskaben om psykologi, men har også studeret normal udvikling og funktion, en psykolog fordyber sig i psykiske problemer og behandling af disse. “Psykolog” er et lovreguleret erhvervstitel, vil det sige, at det er en beskyttet titel, og at der derfor efter endt uddannelse også skal have godkendelse for at kalde sig psykolog. En psykolog i Danmark har gennemgået en forhåndskontrol og har den nødvendige faglige viden og færdigheder og har de personlige egenskaber, der kræves for at virke som psykolog.

Psykologen i Sundhedshuset Odder varetager mange områder. Her er nogle af dem.
• Depression (Følelse af tomhed, sorg eller manglende energi)
• Angst
• Stress/udbrændthed
• Afhængighedsproblemer (stoffer, spil m.v.)
• Traume
• Psykoser
• Problemer i parforholdet
• Handicap eller tab af funktioner
• Sorg
• Angst
• Seksualitet
• Eksistentielle spørgsmål

Hvordan kan en psykolog hjælpe?
I første omgang vil en psykolog lave en udredning, hvor klientes aktuelle aktuelle problemstillinger undersæges, men også sygdomshistorie, centrale relationer, beskæftigelse og så videre. Derefter vil psykologen, i samarbejde med klienten finde måder at løse dem på. Det sker for det meste gennem samtaleterapi, hvilket betyder, at man taler om de forskellige spørgsmål. Hvordan terapien bruges vil afhænge af, hvilken slags spørgsmål pågældende har. Ofte vil det involvere at du skal øve dig i at håndtere svære følelser eller situationer og ændre tankemønstre, kognitiv terapi. Det kan betyde, at du får “lektier” for at praktisere denne behandling mellem timer. En vigtig del af behandlingen vil også være, at du får undervisning og indsigt i, hvordan de relevante psykologiske problemer kan påvirke vores hverdag, og hvad du kan gøre for at gøre det bedre for dig selv. Psykologen vil altid bestræbe sig på at tilpasse behandlingen bedst for den enkelte klient og hans/hendes problem.

Varighed af behandlingen vil også variere meget. Nogle har behov for et par timer til at få råd, mens der hos andre vil være behov for et længerevarende behandlingsforløb. Hver time varer normalt 50 minutter og de fleste bør stræbe efter at få terapi ugentligt eller hver anden uge.